महत्वपूर्ण बातमी : कोरोनाची लक्षणे सहसा या क्रमाने दिसली जातात !

कोरोनाची प्रमुख लक्षणे ताप आणि खोकला आहेत जे इतर रोगांच्या लक्षणांप्रमाणेच असतात जसे की सध्याच्या वातावरणात बदल झाल्यामुळे तापाची सुद्धा सात चालू आहे।