मला जर कोरोनाचे जंतू सापडले असते तर मी देवेंद्र फडणवीसच्या तोंडात कोंबले असते – शिवसेना आमदार संजय गायकवाड

मला जर कोरोनाचे जंतू सापडले असते तर मी देवेंद्र फडणवीसच्या तोंडात कोंबले असते – शिवसेना आमदार संजय गायकवाड